O firmie Armatech sp. z o.o. - poznajcie nas bliżej

Pracownik w kasku przegląda księgęFirma „ARMATECH” Sp. z o. o . powstała w 1991 roku i należy do grupy FASEK.

Podstawową działalnością Spółki są dostawy materiałów oraz urządzeń zarówno do budowy i modernizacji gazociągów, rurociągów, wodociągów, ciepłociągów jaki i do obiektów związanych z wydobywaniem, przesyłem i magazynowaniem gazu.

 

Produkty dostarczano między innymi do:

Gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia:
Gazociąg Jamalski DN 1400. PN 100, Gazociąg Tarnów-Kraków DN 400, Gazociąg Wieprz-Świdnik DN 500, Gazociąg Kluczbork-Opole-Przywory DN 400 i wielu innych

Kopalni Gazu:
Radlin I, Radlin II, Paproć, Jodłówka I. Jodłówka II, Tarnów I, Tarnów II, Szczepanów, Husów, Kościan

Tłoczni Gazu:
Hermanowice, Rembelszczyzna, Jarosław, Maćkowice, Włocławek, Kondratki, Pogoria, Łagiewniki

Podziemnych Magazynów Gazu:
Wierzchowce

Mieszalni Gazu:
Gorzysław

Węzłów Rozdzielczych Gazu:
Gustorzyn, Lasów, Kutno, Włocławek

Baz surowcowo-paliwowych:
Gdańsk, Plebanka, Adamowo, Nowa Wieś Wielka,

Stacji pomp ropy naftowej i produktów ropopochodnych:
Łasin, Rypin

Baz paliwowych:
Koluszki, Wrocław, Gdańsk, Mościska,

Instalacji osuszania Maćkowice

 

Posiadając specjalistów o doskonałej wiedzy technicznej oraz doświadczeniu zawodowym, „ARMATECH” Sp. z o. o. świadczy usługi doradcze i szkoleniowe z zakresu wyboru technologii doboru urządzeń, materiałów oraz lokalizacji przecieków w sieciach gazowych, wodociągowych i ciepłowniczych.

Propagując i promując nowe technologie Spółka uczestniczy w realizacji priorytetowych inwestycji polskiej gospodarki.

Do szerokiego grona klientów Spółki między innymi należą:

 • EuRoPol Gaz S.A.
 • Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.
 • Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.
 • Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.
 • Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.
 • Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.
 • Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.
 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
 • Naftomontaż – Krosno
 • Control Process
 • PBG S.A.
 • Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PERN “Przyjaźń”
 • Polski Koncern Naftowy „ORLEN” S.A.
 • Zakład Remontowy Urządzeń Gazowniczych Pogórska Wola
 • Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A.
 • Gazobudowa Zabrze
 • Gazomet Sp. z o .o.
 • ABB Sp. z o .o .