Unikalna VISCOELASTYCZNA technologia antykorozyjna

Technologia antykorozyjnaVISCOTAQ® jest światową i opatentowaną Viscoelastyczną technologią powłokowej ochrony przed korozją rurociągów, zbiorników paliw, przejść ziemnych, kołnierzy nadziemnych, przejść rurowych oraz instalacji melioracyjnych. VISCOTAQ® oferuje również zaawansowaną linię produktów wodoszczelnych stosowanych do powstrzymania infiltracji wilgoci i wód przez okładziny rur, izolacje budynków, stropów, kanałów burzowych, instalacje ściekowe i wiele innych. Produkty VISCOTAQ® są dynamicznie testowane laboratoryjnie przez niezależne laboratoria zewnętrzne, a także przez międzynarodowe firmy z branży Oil & Gas również w terenie. Produkty VISCOTAQ® wyróżniają się spośród innych produktów tym, że są syntetycznie viscoelastyczne, łącząc doskonałą przyczepność na zasadzie wiązań Van Der Walla, a jednocześnie mają charakter ciała stałego eliminując zjawisko kapania. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.